Κεφάλαιο Μετεωρολογικά Όργανα : Βαρογράφος η Βαρόμετρο

0
43

Ο Βαρογράφος είναι ένα αυτογραφικό βαρόμετρο δια του οποίου η ατμοσφαιρική πίεση καταγράφεται αυτόματα με κατάλληλη διάταξη σε χάρτινη ταινία που μετακινείται σε κύλινδρο με τη βοήθεια ωρολογιακού μηχανισμού.
Γενικά ο συνήθης βαρογράφος αποτελείται από μεταλλικό βαρόμετρο με μία σειρά από επάλληλες κάψες όμοιες με τη κάψα του βαρομέτρου Vidi, που βρίσκονται σε τέτοια διάταξη ώστε οι παραμορφώσεις τους που υφίστανται λόγω της μεταβολής της ατμοσφαιρικής πίεσης να προστίθενται. Οι ελαστικές αυτές παραμορφώσεις μεταδίδονται με κατάλληλο μηχανισμό σε μια βελόνα στην άκρη της οποίας φέρεται γραφίδα. Έτσι όταν οι κάψες παραμορφώνονται το άκρο της γραφίδας μετακινείται ανάλογα κατά το μήκος ενός κυλίνδρου επί του οποίου φέρεται η βαρομετρική χάρτινη ταινία.

Ένας βαρογράφος στη γέφυρα ενός πετρελαιοφόρου

Ο κύλινδρος περιστρέφεται ισοταχώς με τη βοήθεια ωρολογιακού μηχανισμού εκτελώντας μια πλήρη περιστροφή στη διάρκεια μιας πλήρους εβδομάδας. Η δε βαρομετρική χάρτινη ταινία είναι κατάλληλα υποδιαιρεμένη, όπου επί του άξονα της ως τετμημένες, (οριζόντια), αναγράφονται οι ώρες και οι ημέρες της εβδομάδας, ενώ ως τεταγμένες, (κάθετα), οι τιμές της βαρομετρικής πίεσης.
Από τα παραπάνω καθίσταται φανερό ότι προϊόντος του χρόνου η γραφίδα του βαρογράφου καταγράφει στη χάρτινη ταινία, μια ιδιάζουσα καμπύλη της οποίας η εξέταση δεν παρουσιάζει μόνο την υφιστάμενη πίεση τη στιγμή της παρατήρησης, αλλά και εκείνες των προηγουμένων ωρών και ημερών. Οι συνεχείς αυτές ενδείξεις του βαρογράφου που δεικνύουν τη γενική πορεία της ατμοσφαιρικής πίεσης καθιστούν το όργανο αυτό από τα πολυτιμότερα της Μετεωρολογίας ειδικά στη πρόγνωση του καιρού.

Το γράφημα γενικά που εμφανίζεται στη βαρομετρική ταινία ονομάζεται βαρογράφημα η δε γραμμή της ακίδας βαρόγραμμα.

Παρατηρήσεις

Ο Βαρογράφος διαθέτει ειδική διάταξη με την οποία και μπορεί να γίνει ρύθμιση της βελόνας ώστε να δεικνύει την αυτή τιμή ατμοσφαιρικής πίεσης με εκείνη που δεικνύει, την αυτή στιγμή, ένα βαρόμετρο πρότυπο ή ένα υδραργυρικό βαρόμετρο.

Ο Βαρογράφος που χρησιμοποιείται στα πλοία, συνιστάται να τοποθετείται κατά το διάμηκες της τρόπιδας του πλοίου προκειμένου έτσι να εξασφαλίζεται ότι η βελόνη δεν θ΄ απομακρύνεται της ταινίας όταν πλοίο θα κλυδωνίζεται, ιδίως σε προνευστασμούς. Επίσης θα πρέπει να εξασφαλίζεται δι΄ ειδικών βάσεων από κραδασμούς ή τυχόν τραντάγματα.

Επίσης ο βαρογράφος εκτός του μεγάλου πλεονεκτήματος, έναντι των άλλων βαρομέτρων, της παρακολούθησης ακόμη και των μεταβολών της πίεσης για κάποιο χρονικό διάστημα, επιτρέπει στην άμεση αντίληψη τυχόν σφάλματος σε ένδειξη υδραργυρικού βαρομέτρου.

Πηγή WikipediaΠροηγούμενο άρθροΡόδος-Δωδεκάνησα – Καύσωνας προ των πυλών – Πρόγνωση εβδομάδας 10/14 Ιουνίου (Βίντεο)
Επόμενο άρθροΡόδος-Δωδεκάνησα – Τελευταία μέρα του Καύσωνα η Παρασκευή – Δροσίζει το Σ/Κ – Πρόγνωση 14/15/16 Ιουνίου