Σμύρνη

Radar Görüntüsü: Izmir, PPI

Μούγλα

Radar Görüntüsü: Muğla, PPI

Αττάλεια

Radar Görüntüsü: Izmir, PPI

Παρακολουθήστε τα μέτωπα των καταιγίδων Live μέσα από τα ντόπλερ ραντάρ της Τουρκίας.

Ανανεώνετε την σελίδα κάθε 5″ λεπτά για τα νέα δεδομένα.

” ΠΡΟΣΟΧΗ “

  • Παρακαλούμε να μην χρησιμοποιείτε της εικόνες από τα ντόπλερ για να ζωγραφίσετε πάνω σε αυτές η να κάνετε μετεωρολογικές εκτιμήσεις.
  • Οι εικόνες από τα ντόπλερ είναι ένα προγνωστικό εργαλείο και παραχωρούνται από την μετεωρολογική υπηρεσία της Τουρκίας αποκλειστικά και μόνο για την παρατήρηση των καιρικών φαινομένων.
  • Η σελίδα μας με την συγκατάθεση της μετεωρολογικής υπηρεσίας της Τουρκίας μπορεί να χρησιμοποιεί της εικόνες από τα ντόπλερ για όσο το επιθυμεί.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση η απορία

Γενική Διεύθυνση Μετεωρολογίας της Τουρκίας
Tel. 90312359 75 45 – 90312360 25 51
Πρόεδρος Mehmet Kaya
Kütükçü Alibey Caddesi 06120 Kalaba

Keçiören / ΑΓΚΥΡΑ