Ψαροπούλα - daGilberto

Δηλώνουμε ρητά και κατηγορηματικά πως η συγκεκριμένη κάμερα δεν ανήκει και δεν είναι ιδιοκτησία του Cyclone of Rhodes και όποια στιγμή θεωρηθεί σκόπιμο μπορεί να διακοπή η λειτουργία της από τον κάτοχο της χωρίς καμία προειδοποίηση. Ο Cyclone of Rhodes αναμεταδίδει την εικόνα από τα site που φιλοξενούνται τα οποία και αναγράφονται με ενεργά link πάνω από κάθε κάμερα. Η είσοδος στον www.cycloneofrhodes.com για την θέαση των καμερών δεν αποφέρει κανένα κέρδος με οποιονδήποτε τρόπο καθώς όλα τα κλίκ πηγαίνουν αυτόματα στα site των κατόχων.
Μοναδικός συνεργάτης είναι το visitrhodes.com όπου και μοιραζόμαστε τις εικόνες των καμερών.