Συνεργάτης 

Η κάμερα είναι χορηγία των στούντιο Haraki Mare